Rijksoverheid logo
Skip hoofdmenu

Instrument waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem (WABES)

Het Instrument waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem (Instrument Wabes) geeft informatie over de huidige waterbeschikbaarheid en mogelijke veranderingen daarin door bijvoorbeeld klimaat, veranderingen in het watersysteem of economische ontwikkelingen. Waterbeheerders en -gebruikers hebben behoefte om op concrete plaatsen in het hoofdwatersysteem van Nederland informatie te krijgen over huidige en in de toekomst te verwachten data over de beschikbaarheid van (zoet) water ter plaatse. Deze informatie ondersteunt het in beeld brengen en afwegen van maatregelen voor het Deltaprogramma Zoetwater en het maken van afspraken over waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem.

Op deze site vindt u informatie over de duur en frequentie van waterstanden, debieten, chlorideconcentraties en temperaturen op circa 150 locaties in het hoofdwatersysteem van Rijkswaterstaat. Deze informatie is van belang voor onderliggende watersystemen en de gebruikers in het hoofdwatersysteem. De informatie kan onderbouwing zijn voor gebruikers en beheerders bij:

  • het afwegen van investeringen
  • het inrichten en/of optimaliseren van watersysteem en ruimtelijke ontwikkelingen